Polski English
Wydział Chemii

Wydział Chemii

 • Serwer studencki

  Informacje dla studentów

  Studenci naszego Wydziału mają możliwość
  korzystania z serwera studenckiego

  Więcej informacji
 • Dla firm

  Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego podejmuje się pośrednictwa w znajdowaniu najlepszych kandydatów do pracy wśród swoich absolwentów.

  Więcej informacji
Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Aktualności

Spotkanie świąteczne

17.12.2018

Uprzejmie zapraszam pracowników i doktorantów na Spotkanie Świąteczne, które odbędzie się dnia 20 grudnia 2018 r.  o godz. 13:30 w holu Wydziału. DZIEKAN   ...


więcej »

Rada Wydziału 18.12.2018 (porządek obrad)

13.12.2018

ZAPROSZENIE Uprzejmie zapraszam na 9.  posiedzenie Rady Wydziału, które odbędzie się dnia 18 grudnia  2018 r.  o  godz. 10.15  w sali 145. ...


więcej »

Dnia 8 grudnia 2018 w Oratorium Marianum odbyła się uroczystość promocji doktorów habilitowanych, doktorów, magistrów i licencjatów. Serdecznie dziękuję za zaangażowanie w przygotowanie uroczystości pracownikom:

11.12.2018

mgr Agnieszce Kalajew mgr Joannie Molendzie inż. Grażynie Kluczewskiej mgr Aleksandrze Kropiowskiej Wojciechowi Bonerowi mgr inż. Wojciechowi Muszyńskiemu Bogdanowi Kaflowi Andrzejowi Skórce   DZIEKAN ...


więcej »

Oferty pracy dla doktorantów i stażystów post-doc w projekcie OPUS

10.12.2018

http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/NCN OPUS 2018_12 Job offer.pdf ...


więcej »

Wykład prof. Artura Stefankiewicza

10.12.2018

Prof. Artur R. Stefankiewicz 1 Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 2 Centrum Zaawansowanych Technologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza ...


więcej »

Wykład prof. Francesco Tisato

07.12.2018

Prof. Francesco Tisato Institute of Condensed Matter Chemistry and Energy Technologies  (ICMATE Padova, Italy) ...


więcej »

Wykład prof. Mariny Porchia

07.12.2018

Prof. Marina Porchia Institute of Condensed Matter Chemistry and Energy Technologies  (ICMATE Padova, Italy) ...


więcej »

Pomiary komercyjne

Laboratorium Analiz Elementarnych


Laboratorium wykonuje ilościowe analizy dostarczonych materiałów następujących pierwiastków: węgiel, wodór, azot, siarka, chlor, brom, fosfor oraz wszystkich metali

Laboratorium Paramagnetycznego Rezonansu Elektronowego


Laboratorium wykonuje pomiary paramagnetycznych materiałów w zakresie 4 – 300 K at 9.5 GHz and 35 GHz

Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni


Laboratorium wykonuje pomiary widm transmisyjnych i refleksyjnych w zakresie 50-4000 cm-1

Laboratorium Rentgenografii


Laboratorium wykonuje badania i analizy strukturalne na monokryształach i próbkach polikrystalicznych, wykorzystując promienioniowanie lampy Mo lub Cu. Pomiary standardowo mogą być wykonywane w zakresie temperatur 100-300 K.

Laboratorium Mikroskopii Elektronowej


Laboratorium wykonuje badania morfologii and analizy składu pierwiastkowego techniką elektronowej mikroskopii tansmisyjnej lub skaningowej.

poznaj pozostałe »