Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego

08.02.2013
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Wrocławskiego (AIP UWr) działa w zakresie wspierania przedsiębiorczości akademickiej wśród studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz absolwentów. Celem działania AIP UWr jest aktywizacja społeczności akademickiej do podejmowania działalności gospodarczej. Działamy również w obszarze transferu wiedzy i technologii oraz komercjalizacji wyników badań naukowych do praktyki społecznej i gospodarczej. Ponadto oferujemy usługi z zakresu bezpłatnego doradztwa biznesowego, organizacji konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów i spotkań promocyjnych oraz pomoc w przekazywaniu informacji niezbędnych po podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej.

AIP UWr zaprasza do skorzystania z usług Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (DAIP), mieszczącego się we Wrocławskim Parku Technologicznym. DAIP oprócz promocji przedsiębiorczości stawia sobie za cel tworzenie trwałych, wysokowartościowych miejsc pracy poprzez wspieranie zakładania i rozwoju firm prowadzonych przez studentów oraz ułatwienie komercyjnego wykorzystania dorobku intelektualnego wyników prac badawczych i rozwojowych realizowanych na wyższych uczelniach Wrocławia. W ofercie DAIP znajduje się możliwość wynajmu powierzchni biurowej z prestiżowym adresem na preferencyjnych warunkach studentom, absolwentom, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 5 lat, doktorantom oraz pracownikom naukowym dolnośląskich uczelni publicznych, a dodatkowo liczne szkolenia, warsztaty i porady dotyczące prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, promocja firmy, wyjazdy na targi i wystawy czy dostęp do sal konferencyjnych.

W Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości UWr realizowany jest także projekt „DOTWIT – miejsce spotkań biznesu z nauką”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu dostarczanie odpowiedniej wiedzy oraz tworzenie platformy współpracy pomiędzy uczelniami wyższymi i sektorem przedsiębiorstw w zakresie transferu wiedzy i technologii, co ma przyczyniać się do rozwoju innowacyjności i konkurencyjności regionu Dolnego Śląska.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy AIP UWr.
Dane kontaktowe: sara.chilecka@uni.wroc.pl, zuzanna.szawula@uni.wroc.pl
Adres: ul. Szczytnicka 11, pokój 126, tel. 71 375 70 10

Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2013 godzina: 10:36:31