Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Ambasadorowie Nauki

19.03.2013
„Ambasadorowie Nauki” to najnowszy projekt edukacyjny Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego – wykłady popularnonaukowe przygotowane specjalnie dla szkół. Dzięki nim pokazujemy, jak niezwykły jest świat chemii: świat barw, zapachów, reakcji, wymiany energii. Rozbudzamy zainteresowania uczniów, zaciekawiamy otaczającymi nas zjawiskami, zachęcamy do zastanowienia nad codziennymi czynnościami, które mają swoją chemiczną podstawę.

Szybo zachodzące zmiany w szkolnictwie powodują, że nauczanie przedmiotów ścisłych i przyrodniczych jest minimalizowane przy jednoczesnym wzroście wymagań w stosunku do uczniów i nauczycieli. Fakt ten utrudnia dogłębne wyjaśnianie zagadnień z zakresu tych nauk. Zaproponowany cykl wykładów pomaga wypełnić powstającą lukę. Nasza propozycja adresowana jest do wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych zarówno profili biologiczno-chemicznych jak i humanistycznych. Ponadto w naszej ofercie znajdują się wykłady rozszerzające wiedzę, kierowane do uczniów szczególnie zainteresowanych chemią, dla tych, którzy przygotowują się do Olimpiady Chemicznej lub realizują zagadnienia fizykochemii w programie Międzynarodowej Matury.

Nasi Ambasadorowie to grupa młodych nauczycieli akademickich, którzy z pasją i zaangażowaniem potrafią przekazywać wiedzę. Wykłady mają charakter prezentacji popularnonaukowych dostosowanych do podstawy programowej nauczania na poziomie ponadgimnazjalnym.

Mamy nadzieję, że wygłoszone wykłady staną się źródłem pomocy i inspiracji dla nauczycieli.


 
Miejsce i czas wykładów:

Wykłady* trwają 35-45 min. Mogą odbywać się w umówionym terminie w salach wykładowych Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ul. Joliot–Curie 14 lub w zapraszających szkołach.
Wykłady przygotowane są w formie prezentacji multimedialnej (Power Point). Jeżeli szkoła nie dysponuje odpowiednim sprzętem (rzutnik multimedialny, komputer), prosimy o wcześniejszą informację.


Zgłoszenia:


Osoba kontaktowa:  dr Alina Bieńko

Zgłoszenia prosimy  kierować na adres:
 
List prosimy zatytułować: „Ambasadorowie”
lub telefonicznie: 71 3757258
 
Lub za pośrednictwem strony internetowej wypełniając formularz zgłoszeniowy:
 

W zgłoszeniu prosimy o podanie: tytułu wybranego wykładu, propozycji terminu, miejsca wykładu, numeru szkoły, adresu, klasy, przewidywanej liczby słuchaczy oraz danych kontaktowych.
 
• przeprowadzenie wykładu wymaga podpisania umowy między szkołą a Wydziałem Chemii UWr.
• koszt wykładu przeprowadzonego na Wydziale Chemii to 61 zł brutto;
• koszt wykładu przeprowadzonego w szkole to 119 zł brutto


Dokumenty:
 
Informacje o projekcie, lista i opis wykładów Oferta Ambasadorowie.pdf
Umowa - wersja bez dojazdu wykładowcy,
wykład przeprowadzony na Wydziale Chemii
Umowa Ambasadorowie - bez dojazdu.pdf
Umowa - wersja z dojazdem wykładowcy,
wykład przeprowadzony w szkole
Umowa Ambasadorowie - z dojazdem.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 19.03.2013 godzina: 15:15:40