Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Ankieta jednostki 2013-2016

19.04.2017
Uprzejmie informuję, że ankieta jednostki przedstawiająca wyniki badań naukowych prowadzonych na  Wydziale Chemii w latach 2013-2016 została wysłana do MNiSW. Dane zawarte w tej ankiecie posłużą do przyznania Wydziałowi kategorii naukowej.
Wszystkim pracownikom, których osiągnięcia naukowe budują rangę i wizerunek Wydziału Chemii serdecznie dziękuję i życzę dalszych sukcesów.
Serdecznie dziękuję pracownikom, którzy opracowali i umieścili dane w systemie, a szczególnie:

dr hab., Marcinowi Stępniowi, prof. UWr
inż. Grażynie Kluczewskiej
mgr Annie Brzyskiej
mgr Joannie Czyrek
mgr Janinie Trzeciak
mgr Kazimierze Lukjan
mgr Hannie Skornowicz
mgr Monice Papierz
lic. Annie Butrze
 
Wybrane materiały z ankiety są zamieszczone na naszej stronie www w zakładce „Badania naukowe”.
Anna Trzeciak, dziekan

Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2017 godzina: 05:40:19