Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Certyfikaty

21.10.2014
Wydział uzyskał certyfikaty UKA, ECTNA oraz PKA jakości kształcenia.
  1. Certyfikaty UKA (certyfikat dla kierunku chemia, certyfikat dla laboratoriów studenckich),
  2. Certyfikat ECTNA "Chemistry Eurobachelor" (certyfikat)
  3. Certyfikat ECTNA "Chemistry Euromaster" (certyfikat)
  4. Certyfikat PKA 
    w dniu 23.10.2008 przyznała pozytywną ocenę za jakość kształcenia studiom na kierunku "Chemia" prowadzonym na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
  5. Ranking CHE 2010 [The CHE ExcellenceRanking 2010]

Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2014 godzina: 08:14:25