Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

DNI ADAPTACYJNE (obowiązkowe) dla studentów 1. roku studiów

14.09.2011
DNI ADAPTACYJNE (obowiązkowe) dla studentów 1. roku


D N I A D A P T A C Y J N E (obowiązkowe)

Uprzejmie informuje się, że obowiązkowe zajęcia dla studentów I roku rozpoczną się dnia 26.09.2011 r.

26.09.2011
godz. 9:00-15:00
Odbiór legitymacji studenckich, dokonanie opłat za legitymację (opłata 17.0 zł) i indeks (opłata 4.0 zł). Przy odbiorze legitymacji należy okazać dowód osobisty. Dziekanat Wydziału Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14.

30.09.2011
godz. 9:00-11:00

Obowiązkowe spotkanie z Władzami Wydziału. Sala II CD

30.09.2011
godz. 12:15

Uroczysta Immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym. Aula Leopoldina, Gmach Główny UWr, pl. Uniwersytecki 1.

6.10.2011
godz. 12:00-16:00

Obowiązkowe szkolenie BHP i p.poż. Sala II CD
godz. ?? - ??

Szkolenie biblioteczne (obowiązkowe)- godziny zostaną podane 30.09 br. na tablicy ogłoszeń dla studentów.


Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2011 godzina: 18:55:10