Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dodatkowa rekrutacja

07.09.2011
Harmonogram dodatkowej rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2011/2012
 na Wydziale ChemiiKIERUNEK STUDIÓW: Chemia
SPECJALNOŚĆ:
  • Chemia Ogólna,
  • Chemia Środowiska,
  • Informatyka Chemiczna.
 
06.09 - 17.09.2011 rejestracja internetowa kandydatów
17.09.2011 ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej
18.09 – 19.09.2011 postępowanie rekrutacyjne
19.09.2011 rozmowa kwalifikacyjna dla osób legitymujących się „starą maturą”
(godz. 10.30, sala za Dziekanatem)
 
20.09 - 22.09.2011 przyjmowanie dokumentów.
23.09.2011 ogłoszenie listy przyjętych na studia.

Informacja dla Kandydatów
Wymagane dokumenty:
  1. podpisany kwestionariusz osobowy,
  2. świadectwo dojrzałości,
  3. dwa zdjęcia,
  4. ksero dowodu osobistego,
  5. potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej,
należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 900do 1500, w jasnej teczce tekturowej.

Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2011 godzina: 14:31:25