Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dodatkowa rekrutacja - Studia Doktoranckie

08.08.2011
Dodatkowa rekrutacja na Studia Doktoranckie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Termin składania dokumentów: 2 września 2011r.
Termin egzaminu kwalifikacyjnego: 20 września 2011 r., początek o godz. 9:00
Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego: Wydział Chemii UWr., ul. F. Joliot-Curie 14,  50-383  Wrocław

Termin egzaminu z języka angielskiego: 20 września 2011 r., początek o godz. 9:30
Miejsce egzaminu z języka angielskiego: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr., pl. Nankiera 2/3

Termin składania dokumentów: 2 września 2011 r.
Miejsce składania dokumentów: Sekretariat Naukowy (pok. 8c), Wydział Chemii UWr.

Data ostatniej modyfikacji: 08.08.2011 godzina: 19:55:55