Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dodatkowa rekrutacja na II stopień studiów niestacjonarnych

17.10.2011
Trwa dodatkowa rekrutacja na II stopień studiów niestacjonarnych
Harmonogram rekrutacji
KIERUNEK STUDIÓW:  Chemia
30 wrzesień 2011                    rozpoczęcie rejestracji kandydatów;
25 październik 2011                ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej;
2 - 27 październik 2011           przyjmowanie dokumentów;   
26 – 27 październik 2011        postępowanie rekrutacyjne;
28 październik 2011                ogłoszenie listy przyjętych na studia.

Data ostatniej modyfikacji: 17.10.2011 godzina: 10:21:57