Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dodatkowa, bezpłatna oferta uprawniająca do nauczania chemii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

29.05.2013
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego istnieje możliwość nabycia dodatkowych kwalifikacji uprawniających do nauczania chemii oraz prowadzenia różnego rodzaju szkoleń w firmach i dla firm. Proponowane kształcenie modułowe jest bezpłatne, odbywa się w ramach dodatkowych 30 punktów ECTS realizowanych na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Studenci na kierunku chemia uzyskują zgodnie z obowiązującymi standardami kształcenia:
  • przygotowanie merytoryczne do nauczania chemii, zgodne z programem studiów na kierunku CHEMIA (moduł 1)
  • dodatkowe przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, realizowane przez Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego – 165 godz. oraz 30 godz. praktyki psychologiczno-pedagogicznej, razem 12 pkt. ECTS (moduł 2)
  • dodatkowe przygotowanie dydaktyczne w zakresie nauczania chemii III i IV etap edukacyjny – 120 godz. oraz120 godz. praktyki pedagogicznej, razem 15 pkt. ECTS (moduł 3)

Pełny opis w plikach PDF:

modul2i3-wariantA.pdf
modul2i3-wariantB.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 29.05.2013 godzina: 11:12:25