Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Doktorantka Wydziału Chemii mgr Danuta Witkowska laureatką konkursu

14.12.2011
 
Doktorantka z zespołu prof. Henryka Kozłowskiego - mgr Danuta Witkowska została laureatką tegorocznej edycji programu „Dla kobiet i Nauki” organizowanego przez firmę L'Oréal przy wsparciu polskiego komitetu UNESCO. Co roku komisja składająca się z kilkunastu naukowców, przyznaje trzy stypendia na poziomie doktoratu oraz dwa stypendia habilitacyjne wśród kandydatek z całej Polski. Przez program ten firma L'Oréal pragnie zachęcić kobiety do większego zaangażowania na wszystkich poziomach życia naukowego.
Więcej informacji na stronie: www.lorealdlakobietinauki.pl

Data ostatniej modyfikacji: 14.12.2011 godzina: 14:11:19