Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Doktorat

06.10.2017
DOKTORAT: procedura - przyjęta przez członków Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 r.

WSZCZĘCIE PRZEWODU - wzory dokumentów


WSZCZĘCIE PRZEWODU: szablon prezentacji i wypełniona prezentacja - przykład

PROTOKÓŁ: dopuszczenie do obrony  (załącznik nr 8)

PROTOKÓŁ: obrona  (załącznik nr 9)


Data ostatniej modyfikacji: 06.10.2017 godzina: 09:30:09