Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Doktorat

16.02.2017
DOKTORAT - procedura - przyjęta przez członków Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 r.

WSZCZĘCIE PRZEWODU - wzory dokumentów

PROTOKÓŁ - dopuszczenie do obrony  (załącznik nr 10)

PROTOKÓŁ - obrona  (załącznik nr 11)


Data ostatniej modyfikacji: 16.02.2017 godzina: 13:14:20