Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Doktorat

10.05.2017
DOKTORAT: procedura - przyjęta przez członków Rady Wydziału na posiedzeniu w dniu 18.10.2016 r.

WSZCZĘCIE PRZEWODU - wzory dokumentów

WSZCZĘCIE PRZEWODU: szablon prezentacji i wypełniona prezentacja - przykład

PROTOKÓŁ: dopuszczenie do obrony  (załącznik nr 10)

PROTOKÓŁ: obrona  (załącznik nr 11)


Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2017 godzina: 12:43:36