Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Z radością informuję, że otrzymaliśmy dotację celową z Ministerstwa Nauki I Szkolnictwa Wyższego na "Zakup Magnetometru typu SQUID pracującego w zakresie temperatur 1.8 - 400K, w polu magnetycznym o natężeniu -7 - +7T, z zamkniętym obiegiem helu". Dziekan

01.06.2016

Data ostatniej modyfikacji: 01.06.2016 godzina: 06:44:10