Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dr Krzystof Beć - wykład

18.03.2016
dr Krzysztof Beć

(Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii)

 
22.03.2016; g.: 13:15; sala 145
Tytuł
Teoretyczne przewidywanie widm w zakresie bliskiej i średniej podczerwieni


Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2016 godzina: 04:56:01