Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dr hab. Anna Szemik-Hojniak wyrózniona przez Komisję Europejską i Panią Minister prof. Barbarę Kudrycką

12.11.2012
Mały przyrost naturalny w Europie, powoduje, że zaczyna się odczuwać poważny brak specjalistów w określonych dziedzinach technicznych. To zaś skłania Komisję Europejską do przeprowadzania odpowiednich akcji promujących dyscypliny popularnie uważane, głównie przez młode kobiety, jako zawody „męskie”. W związku z tym, wraz z kilkunastoma innymi kobietami-naukowcami z całej Europy, dr hab. Anna Szemik-Hojniak (ASz-H) została wyróżniona zaproszeniem przez Komisję Europejską do wzięcia udziału w pracy Dyrektoriatu „ Women in Research and Innovations”, do realizacji projektu „Science: it is a girls thing”.
W czerwcu br (21-21.06.1012), dr hab. ASz-H  brała udział w specjalnym posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, na które przybyła sama pani Komisarz tego Dyrektoriatu, Charlotte Gugenheim.  Na tę sesję Parlamentu zaproszona została również młodzież szkół średnich z kilku krajów Unii Europejskiej. Myślą przewodnią sesji było zachęcanie dziewczyn do podejmowania studiów w dziedzinie nauk ścisłych i inżynieryjnych.
Współrealizując projekt „Science: it is a girls thing”, dr hab. ASz-H  została mianowana administratorem strony internetowej Facebook-a tego projektu, którą animowała w dniach od 01-08.10.2012. Podczas tego tygodnia promowała chemię, jako kierunek przyszłości do podjęcia studiów, oraz nasz Wydział i Uniwersytet. Spotykała się też z młodzieżą szkolną na „ Chat-cie”. Stronę tę obejrzało 1 milion 800 tysięcy osób, co należy uznać za znaczny sukces i bardzo dobrą reklamę dla naszego Wydziału i Uniwersytetu Wrocławskiego.
Komisja Europejska wysoko oceniła jej pracę, wyrażając za to publiczne podziękowanie na stronie tego projektu. Dr hab. Anna Szemik-Hojniak otrzymała również list gratulacyjny od pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbary Kudryckiej wraz z podziękowaniami za wieloletnią pracę,  jako Dyrektora Zarządu INWES (International Network of Women
Engineers and Scientists) do której to organizacji należy również Uniwersytet Wrocławski

 
.
List gratulacyjny od Pani Minister   PDF

Data ostatniej modyfikacji: 12.11.2012 godzina: 20:31:04