Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Governance and Administration

05.09.2016


Dean

Prof. Anna Trzeciak

tel. +48 71 375 72 53, 71 375 74 28
e-mail: anna.trzeciak@chem.uni.wroc.pl, dziekan@chem.uni.wroc.pl
room 508 and 205 (building A)


Vice-dean for Scientific Matters

Prof. Marcin Stępień

tel. +48 71 375 70 19
e-mail: marcin.stepien@chem.uni.wroc.pl
room 2032 (biotechnology building)


Vice-dean for Education

Prof. Mirosław Czarnecki

tel. +48 71 375 72 38
e-mail: miroslaw.czarnecki@chem.uni.wroc.pl
room 302a (building A)


Vice-dean for General Matters

Dr. Lucjan Jerzykiewicz, D. Sc.

tel. +48 71 375 73 78
e-mail: lucjan.jerzykiewicz@chem.uni.wroc.pl
room 127 (building B)


Vice-dean for Student Matters

Dr. Anna Skarżyńska, D. Sc.

tel. +48 71 375 72 54
e-mail: anna.skarzynska@chem.uni.wroc.pl
room 407 (building A)


Vice-dean for Post-Graduate Studies

Prof. Małgorzata Jeżowska-Bojczuk

tel. +48 71 375 72 81
e-mail: malgorzata.jezowska-bojczuk@chem.uni.wroc.pl
room 304 (building A)

Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2016 godzina: 08:00:44