Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

GRATULACJE dla mgr Damiana Myśliwca

30.04.2014
Mgr Damian Myśliwiec - doktorant w Zespole chemii porfiryn i metaloporfiryn -
otrzymał stypendium START.
Gratulujemy.

Data ostatniej modyfikacji: 30.04.2014 godzina: 06:01:01