Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

GRATULACJE dla beneficjentów 8 konkursu grantów NCN

19.05.2015
OPUS 8

prof. dr hab. Anna Trzeciak
Katalizowane palledem karbonylujące sprzęganie jako efektywna metoda syntezy fukcjonalizowanych związków organicznych

dr hab. Robert Bronisz
Badania nad labilnością strukturalną sieci koordynacyjnych wywołaną przełączeniem stanu spinowego lub bodźcem chemicznymPRELUDIUM 8

mgr Elżbieta Gońka
Rozszerzone azakoroneny. Eksploracja chemii syntetycznej w zatłoczonym otoczeniu molekularnym.

mgr Bartosz Setner
Synteza oraz badania techniką tandemowej spektrometrii mas nowych znaczników jonizacyjnych na bazie kwasu tiazolidynokarboksylowego oraz kwasu oksazolidynokarboksylowego
GRATULUJEMY

Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2015 godzina: 10:00:32