Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

GRATULACJE dla mgr Damiana Myśliwca

15.11.2013
Mgr Damian Mysliwiec - doktorant w Zespole chemii porfiryn i metaloporfiryn -
otrzymał stypendium Maxa Borna przyznane przez Wrocławskie Centrum Akademickie
w ramach miejskiego programu stypendialnego promujacego młodych zdolnych naukowców.
Gratulujemy.

Data ostatniej modyfikacji: 15.11.2013 godzina: 08:08:01