Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dziekan ogłasza konkurs na granty naukowe dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego finansowanych z dotacji celowej MNiSW (2016). Wnioski należy składać w Dziale Finansowym do 4.05.2016.

14.04.2016