Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulujemy beneficjentom konkursu na granty naukowe finansowane z dotacji MNiSW

27.06.2016
Granty otrzymują:

Janeta Mateusz          
Witwicki Maciej          
Kieryk Przemysław
Hecel Aleksandra
Żyła Marika                 
Kondratowicz Mateusz
Płóciennik Halina
Szymański Damian
Waliczek Mateusz
Osińska Marta            
Pigulski Bartłomiej
Wójcik Kamil              
Mart Mehmet              
Zatajska Aleksandra
Wirwis Anna               
Krupa Justyna            
Kupietz Kamil             

Data ostatniej modyfikacji: 27.06.2016 godzina: 06:36:15