Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje dla Pani mgr Izabeli Niezgody

17.11.2014
Pani mgr Izabela Niezgoda, doktorantka II roku, otrzymała wyróżnienie za wybitne osiągnięcia
w dziedzinie nauk fizycznych i chemicznych od Kapituły Stypendium im. Maxa Borna.
Serdecznie gratulujemy!

Data ostatniej modyfikacji: 17.11.2014 godzina: 12:36:16