Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje dla beneficjentów 12 konkursu grantów naukowych NCN

16.05.2017
Ponad 6 000 000 zł na badania dla naszych naukowców przyznane przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie! Gratulujemy!

OPUS ST4

Badania nad temperaturową zależnością rozmiarów atomów H i D w ciele stałym metodą dynamiki molekularnej ab initio 
Kierownik projektu: dr Przemysław Dopieralski

Opracowanie metody chemicznej derywatyzacji i ultraczułej analizy za pomocą spektrometrii mas peptydowych fragmentów podocyny jako biomarkerów stanu przedrzucawkowego 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

OPUS ST5

Oligopeptydowe rusztowania dla pi-rozszerzonych przełączalnych chromoforów 
Kierownik projektu: dr hab. Miłosz Pawlicki

Wprowadzenie fragmentu cyklopentadienowego w architekturę mezo-arylo podstawionych porfirynoidów - w poszukiwaniu doskonałego makrocyklicznego otoczenia dla chemii metaloorganicznej 
Kierownik projektu: prof. dr hab. Lechosław Latos-Grażyński

Projektowanie kowalencyjnych organiczno-nieorganicznych struktur oraz niekowalencyjnych sieci supramolekularnych na bazie funkcjonalizowanych klatkowych silseskwioksanów w kierunku nowej grupy materiałów porowatych 
Kierownik projektu: dr Łukasz John

SONATA ST5

Czy kompleksy miedzi(I) z fosfinowymi koniugatami nośników peptydowych mogą powodować selektywną śmierć komórek nowotworowych? Synteza, badania właściwości fizykochemicznych i biologicznych 
Kierownik projektu: dr Urszula Komarnicka

PRELUDIUM ST5

Wpływ obecności jonów miedzi i błon biologicznych na strukturę N-terminalnej domeny ludzkiego białka prionowego
Kierownik projektu: mgr Aleksandra Hecel

Wyniki konkursu

Data ostatniej modyfikacji: 16.05.2017 godzina: 07:30:09