Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje dla beneficjentów konkursu grantów naukowych NCN

09.03.2018
 HARMONIA
 • dr hab. Joanna Cybińska
  Synteza i modelowanie właściwości optycznych luminoforów emitujących w bliskiej podczerwieni
MAESTRO
 • prof. Henryk Kozłowski
  Metalofory – zrozumienie (i wizualizacja) transportu metali w patogenach, by pomóc gospodarzowi oszukać najeźdźców
SONATA BIS
 • dr inż. Magdalena Rowińska-Żyrek
  Oddziaływanie przeciwdrobnoustrojowych peptydów z jonami metali – zrozumienie relacji między chemią koordynacyjną, strukturą, termodynamiką a sposobem działania
SONATA
 • dr Nurbey Gulia 
  Beta funkcjonalizacja pierwszorzędowych amin alifatycznych na drodze aktywacji C-H
 • dr inż. Sławomir Potocki
  Zrozumienie oddziaływań cynku z regulatorami transkrypcji z rodziny ArsR z Mycobacterium tuberculosis
 • dr Andrii Shyichuk
  Defekty i pułapkowanie nośników ładunku w luminoforach Lu2O3:Ln,M wykazujących długotrwałą poświatę lub trwale magazynujących energię – obliczenia ab initio
 • dr Bartosz Szyszko
  Rozbudowane acenoporfirynoidy – politopowe ligandy o dostrajalnych właściwościach koordynacyjnych

Data ostatniej modyfikacji: 09.03.2018 godzina: 10:49:31