Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje dla dr Krystyny Chmieleńskiej

29.11.2012
Dr Krystyna Chmieleńska została uhonorowana Medalem im. Wojciecha Świętosławskiego,
najwyższym odznaczeniem Stowarzyszenia na zjeździe z okazji 85-lecia SITPChem.
Gratulujemy !

Data ostatniej modyfikacji: 29.11.2012 godzina: 13:13:49