Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje dla dr Magdaleny Rowińskiej-Żyrek

24.09.2015
Dr Magdalena Rowińska-Żyrek znalazła się w gronie laureatów przyznanych  przez Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendiów dla wybitnych młodych naukowców,  prowadzących wysokiej jakości badania i cieszących się imponującym dorobkiem naukowym w skali międzynarodowej.
Serdecznie gratulujemy .

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/minister-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-przyznala-48-801-060-zl-na-finansowanie-stypendiow-naukowych-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow.html

Data ostatniej modyfikacji: 24.09.2015 godzina: 06:17:41