Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulujemy dr hab. E. Gumiennej-Konteckiej, prof. UWr., koordynatorowi projektu 778245-CLATHROPROBES: Chiroptical, optical and magnetic probes for protein sensing based on cage metal complexes.

14.07.2017
Projekt uzyskał wysoką ocenę (97/100) i finansowanie z programu Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), Research and Innovation Staff Exchange (RISE) H2020-MSCA-RISE-2017 .

Data ostatniej modyfikacji: 14.07.2017 godzina: 05:52:23