Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulacje dla dr hab. Roberta Bronisza!

18.08.2014
Z przyjemnością zawiadamiam, że dr hab. Robert Bronisz otrzymał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcie naukowe będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Serdecznie gratulujemy!

Temat pracy: Spin crossover w polimerach koordynacyjnych żelaza(II).
Podstawą sukcesu dr hab. Roberta Bronisza był udany wybór I synteza ligandów bistriazolowych. Autor zsyntezował dwie klasy polimerów koordynacyjnych z nowymi ligandami N-donorowymi mostkującymi jony Fe(II) w sieciach jedno-, dwu- i trójwymiarowych.

Dziekan

Data ostatniej modyfikacji: 18.08.2014 godzina: 07:55:31