Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Serdecznie gratulujemy prof. Marcinowi Stępniowi Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

12.12.2018

Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2018 godzina: 10:04:11