Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Serdecznie gratulujemy Profesorowi Lechosławowi Latos- Grażyńskiemu prestiżowego wyróżnienia ChemPubSoc Europe.

15.12.2015