Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulujemy beneficjentom Stypendium Ministra

13.12.2016
Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2016/2017 otrzymali studenci:
  • Marcin Małecki
  • Magdalena Wierzbicka

Data ostatniej modyfikacji: 13.12.2016 godzina: 13:50:33