Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulujemy beneficjentom konkursu OPUS 15 na granty naukowe NCN

19.11.2018
OPUS 15
 • Prof. dr hab. Piotr Chmielewski
  Monomeryczne i oligomeryczne profirynoidy o wielu centrach redoks: otrzymywanie i charakterystyka organicznych układów o wysokim ładunku i spinie
 • Prof. dr hab. Piotr Sobta
  Projektowanie i otrzymywanie heterometalicznych klastrów molekularnych. Badania ich właściwości katalitycznych i transformacji do nowych nanomateriałów
 • Prof. dr hab. Marcin Stępień
  Krzywizny i wnęki: metoda fold-in jako uniwersalne narzędzie syntezy złożonych struktur aromatycznych
 • Prof. dr hab. Eugeniusz Zych
  Oparte na granatach ratiometryczne nanotermometry luminescencyjne o najwyższych osiągach dla wysokorozdzielczych aplikacji
 • Dr hab. inż. Piotr Smoleński
  Związki koordynacyjne miedzi(I) dla termicznie aktywowanej fluorescencji (TADF):
  Od tuningu struktury do nowoczesnych materiałów i sensorów

Data ostatniej modyfikacji: 19.11.2018 godzina: 09:32:51