Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulujemy beneficjentom konkursu na granty naukowe dla młodych pracowników i doktorantów_2018

14.11.2018
Wyniki konkursu grantowego dla młodych naukowców i uczestników studium doktoranckiego

Uprzejmie informuję, że zakończyła się ocena wniosków złożonych w konkursie dla młodych naukowców i uczestników studium doktoranckiego
i została ustalona lista rankingowa. Finansowane będą wnioski, które otrzymały co najmniej 124 punkty.

Bardzo dziękuję za udział w konkursie, a laureatom serdecznie gratuluję.

Anna Trzeciak, dziekanhttp://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/ranking5.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2018 godzina: 10:04:50