Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulujemy dr Agnieszce Lewińskiej dyplomu od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt „Aktywność przeciwmalaryczna pochodnych azakarbazali w nowym systemie nanoemulsyjnym”

22.05.2018
więcej..

Data ostatniej modyfikacji: 22.05.2018 godzina: 09:20:36