Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Gratulujemy mgr Małgorzacie Ostrowskiej otrzymania stypendium im. Maxa Borna

22.11.2018
http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Folder(2018-11-21)0001.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2018 godzina: 10:03:08