Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików - Chemiczne horyzonty

09.09.2013
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, kontynuując inicjatywę podjętą w 2011 roku przez Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne, organizuje we Wrocławiu w dniach 12-15.09.2013 III Ogólnopolskie Forum Młodych Chemików. W tym roku odbędzie się ono pod hasłem „Chemiczne horyzonty”. Celem spotkania jest propagowanie chemii jako dyscypliny naukowej, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów oraz integrowanie środowiska edukacyjnego.

Więcej szczegółów pod adresem: http://fmch.chem.uni.wroc.pl/

Data ostatniej modyfikacji: 09.09.2013 godzina: 11:49:03