Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

III edycja konkursu

24.01.2012
Projekt:
"Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego szansą zwiększenia konkurencyjności Uczelni"

informacje: www.rozwoj.uni.wroc.pl
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (program Operacyjny Kapitał Ludzki)

Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2012 godzina: 09:44:07