Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

I Konferencja Młodych Chemików Sądowych z udziałem naszych studentów

01.07.2016
W dniach 24-25 czerwca 2016 r. studenci kierunku Chemia i Toksykologia Sądowa uczestniczyli w I Konferencji Młodych Chemików Sądowych, która odbyła się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oprócz wspomnianego Wydziału Chemii, pełniącego funkcję gospodarza, spotkanie współorganizowały Zakład Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie oraz Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Młodzi adepci toksykologii sądowej z Wrocławia mieli okazję sprawdzić się w roli prelegentów wygłaszając referaty o tematyce skupionej głównie wokół różnych aspektów zatruć. Tegoroczni absolwenci Wydziału Chemii UJ zaprezentowali natomiast wyniki własnych badań prowadzonych w ramach przygotowywania prac dyplomowych, co z pewnością okazało się niezwykle inspirujące dla ich młodszych kolegów. Uzupełnieniem prelekcji studenckich były krótkie wykłady wygłoszone przez poszczególnych członków Komitetu Naukowego Konferencji oraz prezentacje przedstawicieli handlowych z firm, które sponsorowały zjazd.
Plan konferencji przewidywał nie tylko wysłuchanie referatów. Uczestnicy mogli również nacieszyć się urokami Krakowa i spędzić wieczór na wspólnej zabawie. Na zakończenie konferencji najlepsze referaty zostały nagrodzone a wśród wyróżnionych prac znalazły się również te, których autorami byli studenci naszego Wydziału.
II Konferencja Młodych Chemików Sądowych będzie organizowana w przyszłym roku we Wrocławiu. Mamy nadzieję na liczne uczestnictwo młodych chemików.
 

Data ostatniej modyfikacji: 01.07.2016 godzina: 12:19:11