Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Informatyzacja

24.08.2015
Wydział Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego świadczy dla wszystkich swoich pracowników i doktorantów szereg sieciowych usług informatycznych opisanych na stronach podanych poniżej: Część z powyższych usług jest dostępna także dla studentów oraz byłych pracowników i byłych doktorantów.


Dodatkowych informacji udzielają:

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji
Administrator Serwerów poczty i www

Dr inż. Andrzej Gniewek, p. 108a
tel. +48 71 375-73-15

andrzej.gniewek@chem.uni.wroc.pl


Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2015 godzina: 12:20:00