Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Inne usługi

24.08.2015
Każdy z pracowników i doktorantów Wydziału Chemii ma możliwość edycji oraz dodania dodatkowych informacji zamieszczonych na jego stronie profilowej. Istnieje również możliwość dołączenia zdjęcia.

Informacje są wyświetlane w zakładce Pracownicy na stronie internetowej Wydziału Chemii:
http://www.chem.uni.wroc.pl/Wyszukaj_pracownika

Informacje można edytować po zalogowaniu pod poniższym adresem:
https://profile.chem.uni.wroc.pl/

Loginem jest pełny adres mailowy w postaci: imie.nazwisko@chem.uni.wroc.pl, hasło identyczne jak używane do poczty.

Od 2011 roku działa na Wydziale Chemii internetowa baza umożliwiająca wgląd uprawnionych osób do danych finansowych.

Baza jest dostępna pod adresem:
https://finanse.chem.uni.wroc.pl/

Uprawnienia do przeglądania bazy posiadają:
1. Kierownicy Zespołów Badawczych
2. Kierownicy Laboratoriów Wydziałowych
3. Kierownicy Pracowni Studenckich
4. Osoby posiadające różne granty

Data ostatniej modyfikacji: 24.08.2015 godzina: 12:20:50