Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Jak chemia teoretyczna kształtuje nowe strategie badawcze ? (obecne trendy i strategie rozwojowe w metodach obliczeniowych)

13.04.2018
Serdecznie zapraszamy na otwarte dwudniowe seminarium
(19 -20 kwietnia 2018) na Wydziale Chemii UWr

więcej
http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Zaproszenie_i_plan_Seminarium_19-20.04.2018.pdf
 

Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2018 godzina: 13:40:53