Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Jubileusz Profesora Lucjana Sobczyka

11.09.2017
W dniu 18.09.2017, na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego odbędzie się Jubileusz 90-lecia urodzin Prof. dr. hab. Lucjana Sobczyka – Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, Doktora Honoris Causa Uniwersytetu w Leningradzie i Uniwersytetu Wrocławskiego, Prezesa Polskiego Towarzystwa Chemicznego (1980-1985), twórcy wrocławskiej szkoły wiązania wodorowego, wieloletniego pracownika Uniwersytetu Wrocławskiego.
Uroczystości jubileuszu włączone są w obrady Sekcji Chemii Fizycznej i Elektrochemii w ramach 60-Zjazdu PTChem.
 
Program uroczystości :
11.00-11.30        przywitanie, wystąpienia gości, odczytanie listów gratulacyjnych
11.30-11.45        L. Sobczyk  „WROCŁAWSKA SZKOŁA WIĄZANIA WODOROWEGO”
11.45-12.05        A. Koll   „POLARNOŚĆ WIĄZANIA WODOROWEGO”
12.05-12.35        H. Szatyłowicz   „NOWE SPOJRZENIE NA EFEKT PODSTAWNIKOWY”
 
Uroczystość odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, sala II CD
 

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2017 godzina: 12:03:44