Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Jubileuszowy 60 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego

11.09.2017
60 Zjazd PTChem. odbędzie się w dniach  17-20 września 2017 r.

Zjazd jest organizowany przez Politechniką Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu i Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich.

Program zjazdu jest bardzo bogaty. Wygłoszonych będzie prawie 400 wykładów i komunikatów, prezentowanych będzie ponad 500 posterów. Wykłady plenarne  wygłoszą laureaci medali przyznawanych przez Polskie Towarzystwo Chemiczne oraz zaproszeni goście. Po raz pierwszy przyznany będzie medal Bogusławy i Włodzimierza Trzebiatowskich, a jego laureatem jest prof. Henryk Kozłowski. Obrady odbywać się będą w ramach siedemnastu sekcji i jednego mikrosympozjum.
 Obrady Sekcji Chemii Fizycznej i Elektrochemii organizowane są na naszym Wydziale (sala II CD).

W sposób szczególny chcielibyśmy zaprosić do udziału w specjalnych sesjach dedykowanych wybitnym postaciom polskiej chemii obchodzącym w tym roku jubileusze. W ramach Sekcji Chemii Fizycznej i Elektrochemii w poniedziałek odbędzie się cykl wykładów związanych z 90. rocznicą urodzin prof. dr. hab. Lucjana Sobczyka (Wydział Chemii UWr, sala II CD, godz. 11.00). Dwie sesje wtorkowe Sekcji Chemii Organicznej i Bioorganicznej poświęcone będą świętującym 80 urodziny prof. dr. hab. Marianowi Mikołajczykowi z Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi oraz prof. dr. hab. inż. Jackowi Młochowskiemu z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. . Program jest bardzo bogaty, zaś jego szczegóły można znaleźć na stronie internetowej http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2017 godzina: 11:59:52