Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Konkurs "Marie Skłodowska-Curie"

02.03.2015
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Marie Skłodowska-Curie", w którym zostaną nagrodzeni polscy naukowcy (z doktoratem i poniżej 45 roku życia) prowadzący badania materiałowe. Informacja w Internecie pod adresem:

Institutfrancais.pl/sciences-universites/pl/2014/02/14/Marie-sklodowska-curie-award/

Należy załadować na stronę plakat (wzór na podanej wyżej stronie) do 1 maja 2015 roku. Zostanie przyznanych pięć nagród (o wartości ponad 12 000 zł + koszty podróży) na miesięczny pobyt naukowy laureatów we Francji.

Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2015 godzina: 13:02:58