Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego ogłasza konkurs na Kierownika Zespołu Badawczego w obszarze chemii biologicznej i medycznej

07.04.2017
http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/up.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2017 godzina: 10:40:34