Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Konkurs na Kierownika Zespołu Badawczego

14.10.2015
Dziekan Wydziału Chemii ogłasza konkurs na Kierownika Zespołu Badawczego.
Aplikacje proszę składać w sekretariacie , p. 205, do 22.10.2015.
http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/konkurs.pdf

Data ostatniej modyfikacji: 14.10.2015 godzina: 07:21:30