Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Dziekan Wydziału Chemii UWr ogłasza konkurs na granty naukowe dla młodych naukowców i uczestników studium doktoranckiego. Termin składania wniosków: 10.10.2018

20.09.2018

szczegóły http://www.chem.uni.wroc.pl/public/files/Regulamin i wniosek 2018.docx

Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2018 godzina: 08:07:24