Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Konkurs w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka KNOW

19.01.2017
Zapraszamy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych Wydziału do aplikowania o środki na realizację nowych projektów badawczych w konkursie nr 12 w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka KNOW.
Szczegóły na stronie http://know.wroc.pl/starter/

Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2017 godzina: 12:24:30