Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

Konsorcjum E-RIHS PL otworzyło II nabór wniosków na realizacje wniosków badawczych

20.07.2017
Polskie Konsorcjum dla Badań nad Dziedzictwem Kulturowym E-RIHS PL, które powstało w 2015 roku jest polską rozproszoną infrastrukturą dla badań obiektów zabytkowych metodami fizyko-chemicznymi. Członkami konsorcjum wraz z Wydziałem Chemii UWr jest 13 wyższych uczelni akademickich i jednostek naukowych. Przedstawienie warunków udziału w naborze wniosków otwartym 15 lipca 2017 oraz zaprezentowanie przez ekspertów Konsorcjum oferowanych metod badawczych i ich zastosowań w obszarze badań dziedzictwa kulturowego obyło się  20 czerwca 2017 roku podczas spotkania zorganizowanego przez Wydział Chemii UWr (http://www.fizyka.umk.pl/~erihs/index.php/2017/05/26/2gi-warsztat-informacyjny-dla-uczestnikow-konkursu-molabfixlab-pl/) Warsztatowi, w którym uczestniczyli również studenci Wydziału Chemii UWr towarzyszyła wystawa poświęcona historii Wydziału Chemii przygotowana przez Kazimierę Lukjan.
dr Barbara Łydżba-Kopczyńska

Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2017 godzina: 07:04:04