Polski English

Wydział Chemii

Wiadomości Chemiczne Polskie Towarzystwo Chemiczne MNiSW

MOLAB we Wrocławiu

27.10.2011
MOLAB we Wrocławiu
mobilne laboratorium z Perugi - realizacja projektu APLOM Silesia
W początku października wrocławski Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościł zespół ekspertów MOLAB-u (MObil LABoratory) z uniwersytetu w Perugii (Włochy).

Data ostatniej modyfikacji: 27.10.2011 godzina: 01:39:35